MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

I Bakkely lykkes vi, når vi i samarbejde med familierne skaber udvikling af barnets trivsel, læring og mod.

Præsentation af børnehuset

Bakkely er smukt og centralt placeret med en stor grøn legeplads og sansehave tæt på Bagsværd Sø, Hareskoven, Smør- og Fedt Mosen.

Kontakt

Ærlig og konstruktiv kommunikation er vigtig for børnenes trivsel i Bakkely. If you need translation, please contact Børnehusleder Ann Lindberg Telefon 39 57 66 67

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Den første tid i Bakkely

Den første tid i Bakkely er grundlaget for et trygt samarbejde. Her er beskrivelsen af den første tid i Bakkely som nyt barn og familie og en kort introduktion til, hvem I vil møde i huset.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021, Børnehuset Bakkely